headerheader
compliment

Een gestructureerde en transparante werkwijze! Dat is wat u van Competent mag én
kan verwachten. Duidelijke afspraken en een doelgerichte aanpak staan garant voor
een kwalitatief hoog resultaat. De werkwijze van Competent vertaalt zich in feite in
het volgende traject:

 

Intake

Actie

Afronding

Ik geef er de voorkeur aan om de persoonlijke kennismaking en brainstormsessie bij de opdrachtgever te houden. Zo kan ik een goed beeld krijgen van uw drijfveren, mij inleven in de visie van uw onder-neming en inzicht krijgen in welke aanpak of uitvoering het beste past bij uw organisatie. We bespreken uw wensen, ideeën en (financiële) middelen, waarbij ik graag kritisch meedenk en adviseer in de opzet van het geheel. Op basis hiervan wordt een op maat gesneden offerte uitgebracht.

Voor de uitvoering van sommige projecten of (specialistische) werkzaamheden zullen bepaalde produc-ten of diensten moeten worden ingekocht of uitbesteed. Geen probleem: Competent maakt effectief gebruik van haar uitgebreide en betrouwbare netwerk. Uiteraard gaat alles in overleg met u en onder supervisie en eindverantwoording van Competent. U behoudt dus één aanspreekpunt!

In de offerte / opdrachtbevestiging staat alles apart en overzichtelijk vermeld met duidelijke werkafspraken, voorwaarden en tarieven.